La web de Rubén

Benvinguts a la web de Rubén!

Soc el Rubén, alumne de 4t Digitalització de: Institut Pompeu Fabra Martorell.

El primer projecte que farem, serà sobre Plantes i Medicaments o Complements amb l'objectiu de crear dues taules interactiva que contingui informació fiable sobre medicaments a base de plantes, utilitzant fonts d'informació confiables, una sobre medicaments, i l'altre de complements alimentaris. Hem après que els medicaments a base de plantes, tenen indicacions terapèutiques, és a dir, s'ha demostrat que serveixen amb estudis clínics amb pacients. En canvi, els complements alimenticis, no tenen indicacions terapèutiques, i no es poden utilitzar per tractar cap malaltia i si que tenen alguns complements i no es poden utilitzar per tractar cap malaltia, i si que tenen propietats saludables escrites a l'envàs. Per acabar, no' s'han de confondre amb els medicaments homeopàtics que contenen plantes, no tenen cap indicació terapèutica en Europa i així consta en el prospecte.Aquest cas és oscillococcium

  1. Plantes Medicinals i Medicaments
  2. Mapa d'imatge
  3. Circuit de fórmula 1
  4. Calendari amb fets històrics

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pujar arxius amb el vostre fàrmac, els 6 ginkgòlids i la vostra proteïna a http://swissdock.ch/docking# recordeu la proteina en format pdb i els fàrmacs o ginkgolids en format mol2 (ginkgòlids en mol2 annexes). Recorda que pots preparar els productes amb Avogadro, Chimera, ChimeraX amb DockPrep, Add H, Add 3D i "sdf convert to mol2 online" o "mol convert to mol2.online"

  • 2.
  • Baixar per cada docking 3 resultats del mail de swissdock que caduquen en 7 dies: arxiu csv, arxiu zip i arxiu openchimera i guardar els 3 arxius en una carpeta amb el nom de la proteina i el nom de cada producte per exemple en una carpeta CodiPDB_NomFarmac com 1EEA_GinkgolideB
  • 3.
  • Pujar tots els csv obtinguts de swissdock per obtenir els resultats finals per obtenir gràfics i saber si els ginkgòlids tenen activitat semblant al vostre fàrmac https://colab.research.google.com/github/drfperez/DeepPurpose/blob/main/SwissdockAnalysisOK.ipynb
  • 4.
  • Treure conclusions dels gràfics obtinguts amb el codi del professor de la vostra proteina diana i el vostre fàrmacs de referència i posar les imatges obtingudes dels gràfics en la vostra web de neocities responent a moltes preguntes Per quina malaltia i per quin mecanisme la unió del fàrmac a la proteïna té un efecte terapèutic? Els ginkgòlids provats tenen activitat in silico (docking molecular) en el vostre model? Quin compost és més actiu? Després de la recerca in silico que heu fet en que consisteix la recerca in vitro, in vivo i estudis clínics?